SHIMA SEIKI

shima seiki SWG-V e7 1999/2000

frontura shima seiki SWG-v e7 1999/2000